INGEN BARN SKAL LIDE

Vi mennesker er på vårt mest sårbare som barn og ungdom når våre nevrologiske og psykologiske egenskaper utvikles. Har vi det vondt som barn, kan dette ha alvorlige konsekvenser for resten av livet.

Bitfix Helse er en arena med kompetanse på tverraglig tilnærming til sosiale og helsemessige utfordringer på en nytenkende og innovativ måte. Vi har fusion mellom godt kvalifisert helsepersonell, forskere og erfaringsterapeuter som er klare til hjelpe barn og unge tilbake til det livet de fortjener.