Vi kutter utenforskapet blant barn og unge
våre tjenester

Breakthru

Siden 2017 Har vi kombinert skole og arbeidsliv med gaming og hjulpet titals ungdom fra frafall i skole, arbeid, hverdagsliv og bidratt til bedre mental helse. Vi har fusion mellom godt kvalifisert helsepersonell, forskere og proffe gamere. Vi har en arena med kompetanse som dekker sosialhelsehjelp der ungdom kan lære, mestre og føle tilhørighet langt utenfor det som er tilfelle i en vanlig fritidsklubb

Skole

Et tilbud hvor eleven kan tilnærme seg skolestoff, gjennom noe som interesserer og gir mestringsfølelse

NAV

Et tilbud hvor arbeidsøker kan tilnærme seg arbeidslivet gjennom noe som interesserer og gir mestringsfølelse

Helseforetak

Et tilbud hvor ungdom kan tilnærme seg skolestoff, gjennom noe som interesserer og gir mestringsfølelse

Privatpersoner

Et tilbud for foreldre som ikke har noe annet valg enn å ta saken i egne hender for å hjelpe sine

Offentlige institusjoner

Et tilbud for offentlige institusjoner som trenger en arena hvor ungdom kan tilnærme seg en stabil hverdag, gjennom noe som interesserer og gir mestringsfølelse

Organisasjoner

Et mulighet for offentlige organisasjoner å støtte en arena hvor ungdom kan tilnærme seg en stabil hverdag, gjennom noe som interesserer og gir mestringsfølelse