Velkommen
Ingen barn skal lide
Ingen barn skal lide
Bitfix Helse Forside
Vi mennesker er på vårt mest sårbare som barn og ungdom når våre nevrologiske og psykologiske egenskaper utvikles. Har vi det vondt som barn, kan dette ha alvorlige konsekvenser for resten av livet.

Bitfix Helse er en arena med kompetanse på tverraglig tilnærming til sosiale og helsemessige utfordringer på en nytenkende og innovativ måte.

Vi har fusion mellom godt kvalifisert helsepersonell, forskere og erfaringsterapeuter som er klare til hjelpe barn og unge tilbake til det livet de fortjener.

Klikk her for å gå direkte til vår forside eller skroll ned for å lese mer
Vi mennesker er på vårt mest sårbare som barn og ungdom når våre nevrologiske og psykologiske egenskaper utvikles. Har vi det vondt som barn, kan dette ha alvorlige konsekvenser for resten av livet.

Bitfix Helse er en arena med kompetanse på tverraglig tilnærming til sosiale og helsemessige utfordringer på en nytenkende og innovativ måte.

Vi har fusion mellom godt kvalifisert helsepersonell, forskere og erfaringsterapeuter som er klare til hjelpe barn og unge tilbake til det livet de fortjener.
01 - 05
Skroll nedover
Intro
Digital mental helse
Digital mental helse
Teknologi vil bidra til å forutsi og forebygge psykiske helseproblemer, gi hjelp til selvhjelp, og gjøre behandling billigere og lettere tilgjengelig *
Teknologi vil bidra til å forutsi og forebygge psykiske helseproblemer, gi hjelp til selvhjelp, og gjøre behandling billigere og lettere tilgjengelig *
02 - 06
Skroll nedover
Problem
Problem
Problem
Alt for mange barn og unge får ikke hjelpen de trenger til å mestre hverdagen
Alt for mange barn og unge får ikke hjelpen de trenger til å mestre hverdagen
03 - 06
Skroll nedover
Løsning
Løsning
Løsning
Møt de unge på en arena de mestrer!
Ved å bruke VR, teknologi og spill skaper vi trygge rammer for barna og reduserer distansen mellom barn og voksne - kortere vei til den gode samtalene, effektiv kartlegging og behandling
Møt de unge på en arena de mestrer!
Ved å bruke VR, teknologi og spill skaper vi trygge rammer for barna og reduserer distansen mellom barn og voksne - kortere vei til den gode samtalene, effektiv kartlegging og behandling
04 - 06
Skroll nedover
Produkt
Produkt
Produkt
Produkt
BREAKTHRU
BREAKTHRU
et steg om gangen
et steg om gangen
I dag:
Et miljøterapeutisk tiltak

I fremtiden:
Et fullverdig behandlingsalternativ innen barnepsykiatri
I dag:
Et miljøterapeutisk tiltak

I fremtiden:
Et fullverdig behandlingsalternativ innen barnepsykiatri
BREAKTHRU
et steg om gangen
I dag:
Et miljøterapeutisk tiltak

I fremtiden:
Et fullverdig behandlingsalternativ innen barnepsykiatri
05 - 06
Skroll nedover
Kontakt oss
Telia Utfordrerfond nominert
av
Spill avPlay
Les mer på våre nettsider
Telia utfordrerfond nominert
Spill avPlay
Les mer på våre nettsider
06 - 06
Skroll nedover