Konsept

Breakthru

Konseptet kalt «Breakthru« er et standardisert løp for barn og unge i vanskelige situasjoner.

Bitfix Helse bruker gaming og digitale hjelpemidler i kommunikasjon og oppfølging av barn og unge. Vi har både fasiliteter for fysiske oppmøter, og vi kan jobbe digitalt. Ungdommene som har vært hos oss har gjennom våre tjenester opplevd et betydelig økt funksjonsnivå (oppmøte skole, økt sosialisering, økt livskvalitet, bedre helse).

Metode

Mestring og utvikling

Elevene spiller sosiale spill sammen med voksne i lokaler utstyrt med flere PCer og digitale verktøy.

Her vektlegges det sosiale ferdigheter, samarbeid, tilhørighet, fellesskap, demokratiske medvirkning, menneskeverd, skaperglede og respekt. Elevene får mulighet til å gjøre sine medbrakte oppgaver fra skolen. Vi legger også opp til fag ved bruk av spill og andre digitale verktøy. Et tilbud hvor eleven kan tilnærme seg skolestoff, gjennom noe som interesserer og gir mestringsfølelse

Gaming og data

Hvorfor?

Den nye generasjonen med barn og unge vokser opp i en digital verden hvor 86% i alderen 9 - 18 spiller dataspill og de fleste har en PC

Ikke alle passer inn i normert skole og 1 bortfall fra skole koster staten Norge 15,4 millioner over et livsløp. Psykiske vansker er hovedårsaken til bortfall fra skole og det er stor mangel på helse tilbud for barn og unge i vanskelige situasjoner. Vi har en inovativ og fremtidsrettet løsning hvor gaming, digitale hjelpemidler og helse møtes for å bekjempe frafall i skole og arbeidsliv, og ikke minst psykiske vansker!

Våre attester

Fra kunder, foreldre og ungdom

Våre kunder

Våre kunder

Vi har siden 2017 jobbet med de mest sårbare i vårt samfunn. Vårt konsept med fokus på tett oppfølging og individuell tilpasning, sammen med digitale løsninger og et godt samarbeid med offentlige instanser, har gjort oss i stand til å hjelpe barn og ungdom der andre tiltak har feilet. Vi har sett betydelig endringer i positiv retning på mental helse og livskvalitet, og ikke minst fått en tilbakeføring til skole og arbeid som ikke bare gleder brukeren selv, men også familier og offentlige etater (skole, NAV, BUP). Gjennom erfaring og kompetanse har vi nå utviklet forskjellige konsepter som er tilpasset barn/unge i forskjellige faser av livet som sliter med deltagelse i normert skole eller arbeidsliv.

Skole

Et tilbud hvor eleven kan tilnærme seg skolestoff, gjennom noe som interesserer og gir mestringsfølelse

NAV

Et tilbud hvor arbeidsøker kan tilnærme seg arbeidslivet gjennom noe som interesserer og gir mestringsfølelse

Helseforetak

Et innovativt tilbud til barn og unge med psykisike vansker der tidligere og mer tradisjonelle metoder ikke har ført frem.

Privatpersoner

Et tilbud for foreldre som ikke har noe annet valg enn å ta saken i egne hender for å hjelpe sine

Offentlige institusjoner

Et tilbud for offentlige institusjoner som trenger en arena hvor ungdom kan tilnærme seg en stabil hverdag, gjennom noe som interesserer og gir mestringsfølelse

Organisasjoner

Et mulighet for offentlige organisasjoner å støtte en arena hvor ungdom kan tilnærme seg en stabil hverdag, gjennom noe som interesserer og gir mestringsfølelse