Lasse Holanger

Allmennspesialist, tidligere lektor ved NTNU, Medisinsk ansvarlig ved Bitfix Helse
Lasse er til vanlig fastlege, og har en lang erfaring med oppfølging av barn og unge i svært utfordrende perioder i livet. Han startet allerede for flere år siden med bruk av digitale platformer i kommunikasjon og oppfølging av barn som opplevde utenforskap, psykiske vansker eller utfordrende familierelasjoner. Har vært med å utviklet Bitfix Helse som et konsept som er godt forankret i forskningsbaserte helsefremmende tiltak

Kristine Tinmannsvik

Lærer
Kristine er utdannet lektor ved NTNU og har jobbet fast som lærer på videregående skole i Trondheim siden 2017. Hun har mange års erfaring som kontaktlærer og har fulgt elevene sine tett, både faglig og sosialt, samt vært et bindeledd mellom elev, skole og hjem. Hun har jobbet som lærer i fellesfag på flere yrkesfaglige og studiespesialiserende linjer

Daniel Johnsen

Styreleder
Daniel er utdannet fengselsbetjent og er for tiden tillitsvalgt på heltid for Norsk fengsel- og friomsorgsforbund. Han har 20 års erfaring fra Kriminalomsorgen og er på fritiden leder av Sportsklubben Nationalkameratene sin fotballavdeling. Daniel har et stort samfunnsengasjement hvor tilbud til barn og unge og inkludering er de viktigste motivasjonsfaktorene.

Bjørn Flemming Iversen

Styrelemedlem
Bjørn Flemming er utdannet jurist med advokatbevilling, med fagfelt arbeidsrett og selskapsrett under Simonsen Vogt Wiig. I 2020-2022 jobbet han som dommerfullmektig i Trøndelag tingrett. I de siste året har han hatt vikariat som nemndleder i Barneverns- og helsenemnda (tidligere Fylkesnemnda), hvor fokus på barn og ungdoms beste har vært fokus i hverdagen.

Hanne Ødegård

Utvikler/programmerer
Hanne fra Stjørdalen har en master fra NTNU i datateknologi og tross sin unge alder, allerede en erfaren utvikler. Hun har i flere år hatt frivillig verv som veileder i Kodeklubben Trondheim hvor de har gratistilbud for barn og unge som ønsker å lære om programmering

Mikael Johansen

Daglig leder og erfaringsterapeut
Flere års erfaring i arbeid med barn og unge med sosiale og helsemessige problemer som har ført til utenforskap. Lang erfaring på ledelse innen E-sport. Unike kvalifikasjoner om hvordan bruke spill til personlig utvikling, inkludering, kommunikasjon og læring.

Kenneth Tølløfsen

Miljøterapeut for barn og unge
Miljøterapeut med bachelorgrad som Barnehagelærer. Har flere års erfaring i barnehage og grunnskole i Trondheim kommune. Hans kompetanse har vært essensiell for å fusjonere skole, helse og digitale hjelpemidler til et konsept der barna kan få trygge rammer til en alternativ opplæringsarena med stort fokus på mestring, livskvalitet og forebygging av psykisk og fysisk uhelse.

Geir Ove Røe

Erfaringskonsulent, IT og WEB ansvarlig
Grunnlegger av det første konseptet med bruken av data og gaming i arbeidet med barn og unge. Startet nærmest uten kapital, og av rene altruistisk intensjoner. Stått med åpne armer og tatt imot alle som har trengt det, og jobber nå iherdig og uselvisk for at alle barn skal få et verdig liv.

Mangfold, likhet og inkludering (DEI - Diversity, equity, and inclusion)

Hos Bitfix Helse er mangfold, likhet og inkludering ikke bare slagord; de er grunnleggende prinsipper som påvirker alle våre beslutninger og handlinger. Ledelsen har en variert livserfaring, inkludert personer som har navigert gjennom egne utfordringer. Dette setter sitt preg på vår ansettelsesfilosofi og vår tilnærming til å bygge en inkluderende kultur.

Vi mener at et mangfoldig team er viktig for å reflektere det brede spekteret av samfunnet vi tjener. Det er derfor vi legger vekt på å rekruttere talenter med ulike bakgrunner, erfaringer og perspektiver. Hos oss er ingen uvelkomne, og vi arbeider aktivt for å skape et miljø der alle ansatte føler seg inkludert og verdsatt.

Vår forpliktelse til inkludering går utover retorikk. Vi implementerer inkluderende metoder og prosedyrer i vårt daglige arbeid, fra rekruttering og introduksjon av nye ansatte, til daglig drift og teamdynamikk. Vi gjør en innsats for å fremme en inkluderende kultur, og vi streber etter å praktisere det vi forfekter.