Frafall i skole
30% fullfører ikke videregående Skole
50 000 barn
Har behov for spesialundervisning
Hovedårsaken
Ensomhet og psykiske utfordringer
Samfundskostnadene for frafall
5-8milliarder pr årskull

Vi kan hjelpe!

De barna som er og har vært til oss, har ofte slitt i mange år. Skole og behandlingssystem gir tilbakemelding om at «de ikke kommer i posisjon», og der oppfølging og tradisjonelle behandlingstilbud ikke har fungert. De faller utenfor skole, og de står som oftest uten behandling. Konsekvensene kan til tider være brutale, og ringvirkningene katastrofale. Årsaken til frafall på skole og psykiske vansker, kan være kompliserte og sammensatte. Uavhengig av årsaksforhold (mobbing, vold, familieproblematikk, læringsvansker) så kan man hjelpe ved bruk av enkle prinsipper. Metaforen som alle kjenner, er huset som skal bygges. Grunnmuren må være stødig for å kunne bygge resten. Samme er det for barn, har man en vond barndom, er det en ustødig grunnmur å bygge resten av livet på.

Slik jobber vi:

I forkant av oppstart har vi kartleggingssamtale med familie/foresatte, kartlegger evt symptomtrykk/livskvalitet og har gjennom hele oppfølgingsløpet samarbeid med skole og foreldre, evt andre involverte instanser (BFT, BUP, kommune)

 • Fase 1 - Bli kjent
  En trygg arena er en god plass å starte for kommunikasjon og kartlegging. Ved å bruke digitale hjelpemidler og gaming, skaper man et miljø som tar bort mye av frykten og angsten, og ikke minst avstanden en barn-voksen relasjonen eller barn-behandler relasjonen kan være. Gjennom kommunikasjon i en verden barna kjenner, kommer vi raskt i posisjon til å avdekke utfordringer, tanker og redsler barna lever med
 • Fase 2 - Grunnmuren
  Trygghet, mestring, tilhørighet. Dette er tre av mange faktorer som er viktig om man skal lykkes med å snu negativ utvikling - viktige mursteiner skal man bygge en stødig grunnmur. Vi benytter oss videre av data, gaming og lek for at barna skal kjenne på mestring raskt, ikke bare på individnivå, men også i samarbeid med andre (voksne eller barn). Her implimenteres læring og vi måler kompetanse
 • Fase 3 - Fra stabilitet til utvikling
  Denne fasen kan variere fra tilbud til tilbud, og handler om å bygge videre på mestring utover den digitale verden. Blandt annet i vårt 12-ukersprogram, legger vi til aktiviter som trening, matlaging, hesteridning, skogsturer, fotball, og mye mye annet. Vi har flere samarbeidspartnere og aktiviteten er tilpasset den enkelte.
 • Fase 4 - Eksponering og mestring
  Selv om vi ikke setter eksakte tidsrammer for hver fase, så jobber vi progressivt. Målet er selvstendighet og mestring slik at barnet/ungdommen kan gjøres klar for tilbakeføring til skolen. I noen tilfeller er det ikke aktuelt med skole, men da vil det være andre tiltak eller tilbud om tilrettelagt hverdag som kommer inn. I samarbeid med de aktuelle (skole/oppfølgingstiltakene/foresatte), gjøres dette i trygge rammer og et individuelt tilpasset tempo.
 • Fase 5 - Ettervern
  Endring er ressurskrevende, ikke bare for barnet selv, men også for apparatet rundt barna. En av de mest essensielle faktorene for å lykkes, er kontinuitet og tid. Skal man forventen en varig endring, som gir økt livskvalitet, som skal trygge barna over tid, der de psykonevrologiske endringene får satt seg, trenger man en tydelig oppfølging også etter de 12 ukene av et oppfølgingsløp. Vi har her forskjellige tilbud, bl.a ettervernsdager hvor deltagerne er 1-5 dager i uken, men uten den intense oppfølgingen de fikk under selve hovedprogrammet. Her er det fokus på å implementere og gjenta forsterkede positive faktorer deltager har hatt, og selvstendiggjør gjennom ansvar og deltagelse. Vi har også en oppfølging 1, 6, 12 og 18 måneder etter endt program, der vi følger opp hvordan det har gått siden sist, med forskjellige målinger ift livskvalitet, funksjonsevne og evt symptomtrykk.

Ressurser