Hvem er vi, og hvordan jobber vi?

Team:

Psykiater
Lege
Psykolog
Lærer
Barne og ungdomsarbeiderMiljøterapeut
Erfaringsterapeuter
Advokat
Fagforeningsleder
Programutvikler

Fysisk oppmøte + Digital interaksjon:

Hos oss kombineres fysisk tilstedeværelse med digitale plattformer, som dataspill. Når et barn møter opp, blir de ikke bare plassert foran en skjerm; de blir del av et støttende miljø der den virtuelle verden fungerer som et redskap for tillit, kommunikasjon og læring.

Så dere er en fritidsklubb som spiller med barn?

NEI! Gaming fungerer som en fasilitator. Gjennom spill kartlegger vi barnets styrker, utfordringer og interesser. Det gir en naturlig inngang til å bygge tillit, et fundament som er essensielt for videre oppfølging.

Strukturert oppfølging:

Hvert steg i vår tilnærming er planlagt. Fra den første spilløkten lærer vi å forstå barnet og skape individuelle planer for deres utvikling. Ingen spill er tilfeldig, og er alltid en del av en plan

Samarbeid med familier & skoler:

Vi tror på et helhetlig bilde. Dette betyr tett samarbeid med både skoler og omsorgspersoner. Ved å forstå barnets hjemme- og skolesituasjon kan vi tilpasse vår støtte enda bedre.

Bygging av karakter & fremtid:

Vårt hovedmål er ikke bare å hjelpe barnet i nåtiden, men også å ruste dem for fremtiden. Vi jobber for å gi hvert barn følelsen av mestring, bygge deres karakter, og hjelpe dem å ta positive steg fremover i livet.

Trygge omgivelser:

Sikkerhet er kritisk. Både de fysiske lokalene våre og de digitale plattformene vi bruker er nøye evaluert for å sikre at barna har en trygg og støttende opplevelse.

Vi tror på barns potensial og ønsker å gi dem de beste verktøyene for å lykkes, både nå og i fremtiden!

Ressurser