Team Bitfix Helse

Vi har et tverrfaglig team med lege, pedagog, miljøarbeider, data og gamingspesialister. I tillegg har vi koblet oss på et verdensledende forkningsmiljø på NTNU som sammen med oss skal evaluere og utvikle metodikken vår.

Lasse Holanger

Allmennspesialist, tidligere lektor ved NTNU, Medisinsk ansvarlig ved Bitfix Helse
Lasse er til vanlig fastlege, og har en lang erfaring med oppfølging av barn og unge i svært utfordrende perioder i livet. Han startet allerede for flere år siden med bruk av digitale platformer i kommunikasjon og oppfølging av barn som opplevde utenforskap, psykiske vansker eller utfordrende familierelasjoner. Har vært med å utviklet Bitfix Helse som et konsept som er godt forankret i forskningsbaserte helsefremmende tiltak

Beate Wold Hygen

Førsteamanuensis Universitetet i Agder, der hun underviser på Bachelor i Akademisk esport.
Beate Wold Hygen har Dr.grad i Psykologi og jobber som seniorforsker ved avdelingen Mangfold og Inkludering ved NTNU. Hun har forsket på barns utvikling i en årrekke med særlig fokus på atferdsgenetikk, formbarhetshypotesen og gaming. Forskningsinteressene omhandler også sosiale medier, nettmobbing og bruk av teknologi for å fremme inkludering, tilhørighet og mestring. De siste årene har forskningen hennes på barn, unge og gaming vært mest fremtredende. Forhold som spillavhengighet, sosial kompetanse, selvtillit, forløpere for, og konsekvenser av gaming belyses i hennes forskning. Hygen er aktiv forskningsformidler og holder vitenskapelige og populærvitenskapelige foredrag og deltar aktivt i samfunnsdebatten knyttet til barn, unge og gaming.

Mikael Johansen

Daglig leder og erfaringsterapeut
Flere års erfaring i arbeid med barn og unge med sosiale og helsemessige problemer som har ført til utenforskap. Lang erfaring på ledelse innen E-sport. Unike kvalifikasjoner om hvordan bruke spill til personlig utvikling, inkludering, kommunikasjon og læring.

Kenneth Tølløfsen

Miljøterapeut for barn og unge
Miljøterapeut med bachelorgrad som Barnehagelærer. Har flere års erfaring i barnehage og grunnskole i Trondheim kommune. Hans kompetanse har vært essensiell for å fusjonere skole, helse og digitale hjelpemidler til et konsept der barna kan få trygge rammer til en alternativ opplæringsarena med stort fokus på mestring, livskvalitet og forebygging av psykisk og fysisk uhelse.

Geir Ove Røe

Erfaringskonsulent, IT og WEB ansvarlig
Grunnlegger av det første konseptet med bruken av data og gaming i arbeidet med barn og unge. Startet nærmest uten kapital, og av rene altruistisk intensjoner. Stått med åpne armer og tatt imot alle som har trengt det, og jobber nå iherdig og uselvisk for at alle barn skal få et verdig liv.